Światowe Dni Młodzieży dają mi radosną okazję, by spotkać ukochany naród polski. Wszystko odbędzie się pod znakiem miłosierdzia w tym roku jubileuszowym oraz we wdzięcznej i oddanej pamięci św. Jana Pawła II, który był architektem Światowych Dni Młodzieży i przewodnikiem narodu polskiego na jego niedawnej dziejowej drodze ku wolności – tymi słowami rozpoczął swoje telewizyjne orędzie do Polaków papież Franciszek. Ojciec Święty wygłosił specjalne orędzie tuż przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Papież spotka się wówczas z Polakami. Drodzy młodzi Polacy, wiem, że już od dawna – zwłaszcza przez modlitwę – przygotowujecie się na duże spotkanie w Krakowie.

Z serca dziękuję za wszystko, co robicie, i miłość, z jaką to czynicie. Już teraz ściskam was i błogosławię – powiedział Ojciec Święty w swoim wystąpieniu.Papież dodał: Drodzy młodzi ludzie z każdego zakątka Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii, błogosławię także wasze kraje, wasze pragnienia i waszą drogę do Krakowa, aby była ona pielgrzymką wiary i braterstwa. Niech Pan Jezus da wam łaskę doświadczenia w was jego własnych słów: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Bardzo pragnę spotkać się z wami, aby dać światu nowy znak harmonii, mozaikę różnych twarzy, tak wielu ras, języków, ludów i kultur, zjednoczonych w imię Jezusa, który jest obliczem miłosierdzia. Następnie ponownie skierował swoje słowa do Polaków: A teraz zwracam się do was, drodzy synowie i córki narodu polskiego. Czuję, że jest to wielki dar od Pana, aby stanąć między wami, bo jesteście narodem, który w swojej historii przeszedł przez wiele prób, czasem bardzo ciężkich, i szedł naprzód z siłą wiary, wspierany matczyną dłonią Najświętszej Maryi Panny. Jestem pewien, że pielgrzymka do sanktuarium w Częstochowie będzie dla mnie zanurzeniem w tej wypróbowanej wierze i będzie to dla mnie bardzo dobre. Dziękuję za modlitwy, przez które przygotowujecie moją wizytę. Dziękuję biskupom i kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, wiernym świeckim, zwłaszcza rodzinom, którym przynoszę posynodalną adhortację apostolską „Amoris Laetitia”. To rodziny pokazują, jakie jest zdrowie moralne i duchowe narodu. Dlatego św. Janowi Pawłowi II tak bardzo zależało na narzeczonych, młodych małżonkach i rodzinach. Postępujcie dalej tą drogą. Franciszek zakończył orędzie słowami: Drodzy Bracia i Siostry, przesyłam tę wiadomość jako dowód mojej życzliwości. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie i do zobaczenia w Polsce.

Red.