W dniu dzisiejszym dzieci z klas trzecich – z naszej Parafii przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej. Jak wiemy jest to wielkie wydarzenie w życiu samych dzieci ich rodziców, rodzin a także całej Wspólnoty Parafialnej. Pierwsza Komunia Święta jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego katolika. Samo słowo „komunia” pochodzi od łacińskiego wyrazu communio, oznaczającego społeczność czy wspólnotę. Zgodnie z Pismem Świętym Sakrament Eucharystii, bo tak również nazywa się Komunię Świętą, ma być pamiątką po Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Jezus Chrystus złożył dziękczynienie Bogu, swojemu Ojcu. Symbolem tego właśnie wydarzenia stała się Komunia Święta, która uważana jest za rodzaj uczestnictwa w drodze krzyżowej Jezusa Chrystusa, poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Komunia Święta jest dziś stałą częścią każdej liturgii chrześcijańskiej. Komunia Święta jest dowodem wiary katolików w to, co wydarzyło się ponad dwa wieki temu. Przystępując do Sakramentu Eucharystii katolicy pokazują, że wierzą w śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego, który umarł i powstał z martwych, żeby zmazać grzechy ludzkości. Po przystąpieniu do Pierwszej Komunii Świętej katolicy muszą oczywiście pielęgnować swoją wiarę, a częste korzystanie z tego sakramentu, jak i z Sakramentu Pokuty, może sprawić, że będą oni prawdziwymi chrześcijanami. Pierwsza Komunia Święta jest pewnego rodzaju odrodzeniem, zarówno w znaczeniu duchowym, jak i realnym. Sakrament Pierwszej Komunii, oprócz wejścia na wyższy stopień duchowości, jest też czasem odrodzenia rodzin. Dziecko bowiem musi być do tego święta odpowiednio przygotowane. Każda parafia z odpowiednim wyprzedzeniem planuje przygotowanie dzieci do tego wielkiego wydarzenia, jednak to na barkach rodziców spoczywa głównie przekazanie dzieciom teorii teologicznych w sposób dla nich przystępny. Wiele wysiłku należy włożyć w przygotowanie dziewięcioletniego dziecka do tego, żeby w sposób świadomy zrozumiało sens komunii. Właśnie dlatego to na rodzicach spoczywa obowiązek przygotowania swoich pociech do świadomego przyjęcia tego sakramentu. Również Kościół zapewnia dzieciom odpowiednie przygotowanie. Przed samą ceremonią bardzo często w kościołach odbywają się próby. Dzięki tym próbom dzieci mogą się oswoić z podniosłym charakterem mszy, z pieśniami, które będą śpiewać i modlitwami, które będą odmawiać. Wszystkie te zabiegu służą przygotowaniu jednostki do tego, żeby doceniła bliskość obcowania z samym Bogiem i wychowaniu kolejnego pokolenia dobrych katolików. Módlmy się i prośmy Pana Boga o to aby dzieci, które w dniu dzisiejszym przyjmą Pierwszą Komunię Świętą w naszym parafialnym kościele dochowały wierności Panu Jezusowi wsparci przykładem rodziców.

Red.