Przyjdź i zobacz! Czas wielkanocny. Braterska wspólnota. Oczekiwanie na Obietnicę Ojca. Modlitwa, wspólnota, rekreacja. Czas świętowania i poznawania franciszkańskiego życia. Najbliższe spotkanie poprowadzą brat Piotrek Dąbek oraz bracia klerycy. Wspomniane spotkanie rozpocznie się 22. 04 br wspólną kolacją o godz. 18:00. Zakończy się natomiast w niedzielę po obiedzie 24.04. br po 14.00. „Każde powołanie … w swojej najgłębszej warstwie jest tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka… Powołanie jest tajemnicą bożego wybrania: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał (J 15, 16). I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron (Hbr 5, 4). Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię (Jr 1, 5). Te natchnione słowa muszą przejąć głębokim drżeniem każdą kapłańską duszę.

Dlatego też, gdy w różnych okolicznościach mówimy o powołaniu, winniśmy czynić to w postawie głębokiej pokory, świadomi, że Bóg nas „wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski” (2Tm 1, 9). Równocześnie zdajemy sobie sprawę, że ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie” (Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 7-8). Po pięćdziesięciu latach życia kapłańskiego Jan Paweł II stwierdza, że powołanie jest tajemnicą. Jeśli zatem ktoś na samym początku drogi życia powołaniem chce mieć całkowitą pewność, popełnia zasadniczą pomyłkę. Na tej drodze potrzeba zawierzenia, zaufania, „postawienia stopy na głębinie”, „pójścia w nieznane”. Powołanie to marzenie Boga o człowieku. Bóg nie pozostawia człowieka własnemu losowi. On wybrał nas i pokochał, zanim jeszcze się urodziliśmy, zanim pomyśleli o nas nasi rodzice, zanim nas zobaczyli i pokochali. Kochający Bóg przygotował dla nas konkretny plan życia. Ten Boży zamysł jest dostosowany do naszej historii, możliwości, aspiracji i uzdolnień i stanowi dla każdego szansę osiągnięcia pełni radości. Nikt z nas nie potrafi własną mocą i mądrością wyznaczyć sobie równie głębokiego i fascynującego projektu życia, gdyż nikt z nas nie zna siebie, ani nie potrafi pokochać samego siebie aż do tego stopnia, jak Bóg. Tylko On rozumie do końca tajemnicę naszych serc, myśli i marzeń i tylko On potrafi pokochać nas miłością zbawiającą i przemieniającą nas w nowych ludzi: świętych, silnych i szczęśliwych. Dlatego warto słuchać bardziej Boga niż ludzi. Warto też słuchać bardziej Boga niż samego siebie: niż własnego ciała, własnych przekonań, emocji czy marzeń. (M. Dziewiecki, Dla maturzystów, w: Posłani aby służyć, Legnica 2003, s. 17) Powołanie jest myślą opatrznościową Stwórcy względem każdego stworzenia, jest Jego ideą – projektem, jakby pewnym marzeniem, które jest w sercu Boga, ponieważ los stworzenia leży Mu na sercu. (Dokument Końcowy Kongresu Powołań w Rzymie, s. 21) Jest ono marzeniem Boga o człowieku.

Szczegóły spotkania:

  • Miejsce: Kraków – WSD Franciszkanów – ul. Franciszkańska 4 (zobacz więcej: www.franciszkanska4.pl)
  • Koszt: ofiara dobrowolna (tzn. płacisz tyle, na ile Cię stać – aby ewentualne koszty i pieniądze Cię nie ograniczały). W opłatę są włączone koszty pobytu, noclegu i wyżywienia. Dojazd prywatnie.
  • Należy zabrać: Pismo Św., różaniec, notatnik, obuwie do chodzenia po seminarium.
  • Spotkanie jest organizowane dla młodzieży męskiej powyżej 15 roku życia.

ZGŁOSZENIA PRZEZ FORMULARZ do 20 kwietnia: https://goo.gl/eyuyhK (kliknij)

W razie czego kontakt: cf(małpa) franciszek.pl lub kom. 514 284 841.

Za: www franciszek.pl/Red.