W niedzielę 24 stycznia br. we wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich miała miejsce uroczystość: złożenia ślubów czasowych po odbytym okresie nowicjatu czyli odpowiedniego przygotowania. Zgodnie ze Statutami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przyrzeczenie życia ewangelicznego – profesję, przyjmuje przełożony w imieniu Kościoła i Wspólnoty Braterskiej. Obrzędowi temu przewodniczy kapłan jako świadek ze strony Kościoła i Zakonu. Na uroczystej Mszy Świętej o godzinie 15.00 swoje śluby czasowe na ręce przełożonej Siostry Barbary Lubińskiej przy obecności Asystenta Duchowego O. Gwardiana Zbigniewa Kubita.O. Gwardian przewodniczył Mszy świętej.  Czasowe śluby – profesję  złożyła należąca do Trzeciego Zakonu Świeckich Siostra S. Mariola Komajda. Siostra Mariola do uroczystego dnia ślubów przygotowywała się poprzez ustalony czas formacji. Życzymy siostrze Marioli aby św. Franciszek, którego wybrała sobie na mistrza osobistej formacji duchowej wypraszał Jej wiele łask Bożych i na drodze za Chrystusem był najpewniejszym przewodnikiem. Po zakończeniu Eucharystii Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działająca przy naszej parafii spotkała się także przy „opłatkowym stole”, o co też dba każdego roku zdając sobie sprawę z faktu, że takie spotkanie ma znaczenie jednoczące Wspólnotę oraz ożywiające ducha jej członków do podejmowania działań zgodnych charyzmatem Wspólnoty. Franciszkański zakon Świeckich (FZŚ) jest też zwany III ZAKONEM Św. Franciszka. Powstał on specjalnie dla ludzi świeckich, żyjących na co dzień w rodzinach, lub samotnych, zajmujących się tym, czym zajmują się wszyscy zwyczajni ludzie żyjący „w świecie”, a więc np. pracą zawodową, wychowywaniem dzieci etc. Jest on też otwarty dla księży diecezjalnych i dla wszystkich, którym bliskie sercu są ideały życia Św. Franciszka z Asyżu”.

Aby zostać przyjętym do FZŚ należy spełnić następujące warunki:

  • należy być ochrzczonym,
  • być katolikiem praktykującym,
  • przyjąć sakrament bierzmowania,
  • mieć ukończone 18 lat,
  • żyć w związku sakramentalnym lub samotnie,
  • można również być duchownym: diakonem, kapłanem diecezjalnym lub biskupem. Ponadto: żyć w łączności z Kościołem, mieć dobrą opinię moralną, okazywać wyraźne oznaki powołania.
  • Wstąpienie do FZŚ nie wymaga opuszczenia własnego domu czy też rezygnacji z małżeństwa!

 

Red.