Ruch Światło – Życie i Krucjata Wyzwolenia Człowieka zapraszają młodzież i dorosłych na wspólną Drogę Krzyżową ulicami Sanoka, która odbędzie się dnia 11 marca w piątek o godz. 19.15 w intencji osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich, w intencji abstynentów i grup trzeźwości. Rozpoczęcie przed naszym kościołem. Obserwując codzienne życie dobrze zdajemy sobie sprawę że żyjemy w czasach, w których człowiekowi coraz trudniej jest modlić się w ogóle. Współczesny świat jest miejscem, w którym dramatycznie rozrasta się kryzys tradycyjnej duchowości, której jednym z najważniejszych składników jest właśnie modlitwa. Jeżeli zaś chodzi o modlitwę w tej konkretnej intencji, to tym bardziej trzeba przypominać o jej wartości. W dobie technicyzacji kolejnych sfer życia wielu ludzi wręcz wykpiwa wartość modlitwy w sferze troski o trzeźwość i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani hazardu, pornografii czy wielu innych zniewoleń.

Sugeruje się, że pozytywne skutki mogą przynieść jedynie działania edukacyjno-profilaktyczne, a w konkretnych sytuacjach uzależnienia owocne są jedynie terapia i działania ułatwiające resocjalizację. Tymczasem w duszpasterstwie trzeźwości, doceniając ogromne zalety wszystkich innych dziedzin i praktyk w tym zakresie, zawsze staramy się postrzegać człowieka przez pryzmat jego integralnej godności oraz niezwykłej duchowej złożoności i różnorodności. Nie chcemy widzieć jedynie jednostki chorobowej, przypadku medycznego czy zjawiska społecznego etc. Stąd nasze prośby o modlitwę o trzeźwość. Modlitwa jest bowiem odpowiedzią na słowa Chrystusa, który wielokrotnie przypominał nam o tym, że bez Boga nic nie możemy uczynić. On sam często modlił się do Ojca, zanim dokonał uzdrowienia. Wartość modlitwy jest szczególnie istotna w przypadku, gdy wydaje się, że wszystko inne zawodzi. Wówczas osoba potrzebująca modlitwy oraz życzliwi i oddani bliźni stają wobec Boga w bolesnym dramacie swojej bezradności i niemocy. W otwartej modlitwie proszą o pomoc. To jest pełne ufności i wiary oddanie się Miłości miłosiernej, która nigdy nie zawodzi. Trudno określić i docenić ten akt w kategoriach wyrachowanego pragmatyzmu. Jedną z form modlitwy jest Droga krzyżowa, po ulicach naszego miasta. Chcemy w ten sposób zamanifestować swój protest i sprzeciw przeciwko wszelkim formom zniewoleń współczesnego człowieka jak również przeprosić za wszelkie zło, grzechy popełniane przeciwko Bożemu Miłosierdziu i godności człowieka.

Red.