1. W ostatnią niedzielę ofiary na franciszkańskie misje zbierał o. Darek Gaczyński. Kwota jaką zebrał wyniosła 11 350 zł. Z serca dziękujemy wszystkim za ofiarność.

2. Za tydzień w niedzielę gościć będziemy w naszym kościele Tercet Bandurystek Oriana
z Tarnopola. Koncertują w Polsce w różnych parafiach, zbierając ofiary na budowę kościoła w parafii grekokatolickiej na Ukrainie.

3. W piątek Święto Katedry Św. Piotra. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie za Ojca Świętego.

4. Przypominamy o możliwości przekazania 1 % swego dochodu na rzecz naszego kościoła i działalności Franciszkanów. Na krużgankach są wystawione ulotki z informacją i numerem KRS.

5. Kancelaria parafialna podczas trwanie ferii zimowych czynna jest w poniedziałki i piątki w godz. 15.30 – 17.00.

6. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku przypomina, że rekrutacja do klas I odbywać się będzie od 25.02 – 08.03.2019. Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły.

7. Polećmy się opiece św. Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele broń nas w walce….