25 + 15 = 40 – działanie liturgiczne

Od dnia 20 kwietnia 2020 r. w związku z nowymi decyzjami władz państwowych dotyczących ilości osób w miejscach kultu religijnego informujemy, że w budynku naszego kościoła może przebywać do 25 osób, a na krużgankach do 15 osób. Czyli łączna ilość biorących udział w liturgii nie może przekroczyć 40 osób z uwzględnieniem podanego podział na kościół i krużganki.

Wierni powinny stać w odpowiedniej od siebie odległości (2 metry jeden od drugiego) oraz w czasie trwania liturgii mieć założone na twarzy maseczki lub inne odpowiednie okrycia. Odkrywamy usta tylko w momencie przyjęcia Komunii Św. Zachęcamy, aby Komunię przyjmować na rękę.

Pierwszeństwo w uczestnictwie w Eucharystii mają osoby związane z intencjami Mszy Św. Obowiązuje nadal dyspensa od uczestnictwa w Mszy św. w kościele. Czyli w tym szczególnym czasie obecność na Eucharystii poprzez transmisje telewizyjną albo internetową skutkuje takimi samymi owocami duchowymi, jak fizyczne uczestnictwo w kościele. Przypominamy jednocześnie, że dyspensa od obowiązku chodzenia do kościoła w niedziele i święta nie oznacza zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii. Dyspensa nie oznacza wakacji od Pana Boga.

Będziemy kontrolować ilość wiernych w kościele. Prosimy, aby też samemu pilnować i przeliczać Waszą obecność w świątyni. Odpowiedzialna i dojrzała postawa ułatwi nam wszystkim zachować spokój, respektować prawo państwowe, a tym samym mądrze wypełnić wolą Bożą.

Pozdrawiamy Was serdecznie – Wasi Franciszkanie 🙂