PLAN KOLĘDY 2021

Nowa formuła kolędy to wystosowane zaproszenie do Parafian na wieczorne Msze św. o godz. 18.00.

Zgodnie z grafikiem kolędowym zapraszamy poszczególne ulice i numery bloków oraz domów w dzień wyznaczony w grafiku. Podczas Mszy wieczornych odprawianych w intencji zaproszonych Parafian, będzie miało miejsce błogosławieństwo, modlitwa oraz wręczony zostanie List od Franciszkanów.

Po Eucharystii będzie krótkie kolędowanie i czas na ewentualne pytania do duszpasterzy.

Serdecznie zapraszamy do takiej formuły kolędowania naszych Parafian 🙂