POMOC KOCHANYM SENIOROM 🙂
Dla osób starszych, chorych i będących w kwarantannie organizujemy pomoc wolontariuszy w zrobieniu zakupów, opłaceniu rachunków, wykupieniu recept i innych potrzeb, które w tym trudnym czasie osoby starsze nie mogą zrealizować.
Wolontariuszami będą osoby dorosłe i młodzież działająca przy parafii Franciszkanów. Każdy z nich będzie posiadał dokument parafii potwierdzający tożsamość.
Zgłoszenia o pomoc mogą się dokonywać:
– drogą telefoniczną: 508 444 944 lub 731 791 630
– pocztą mailową: sanok@franciszkanie.pl
– poprzez zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej
Zachęcamy osoby starsze do skorzystania z tej oferty pomocy.
Więcej informacji na pakcie: