PONIEDZIAŁEK – 31  maj   2021 r.

 

6.30 – Za + Zdzisławę Reszutasz int. od syna Pawła

8.00 – 1.O dar zdrowia błog. Boże Dary Ducha Św. dla Weroniki

2.Za + Zdzisławę Rogoś

9.00 –Za + Zofię Kielar w 22 rocz. śmierci int. od syna Zdzisława

18.00 – 1.Za ++ Stanisławę, Albinę, Romana i Józefa

2.Za + mamę Anielę int. od córki

3.Za + Artura

 

WTOREK – 1  czerwiec    2021 r.  

 

6.30 – 1.Za + Bolesława Kalenieckiego(greg.1/30)

2.Za +  Irenę Wolańską – Gajda oraz ++ Romana i Stanisława Wolańskich

8.00 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże Światło Ducha św. dla wnuków; Oliwii, Malwiny, Konrada i Ernesta

9.00 – Za + Jana Piróg

18.30 – 1.Dziękczynna z prośbą o błog. Boże opiekę MB dla Małgorzaty i Bartosza z okazji 2  rocz. ślubu

2.O dar zdrowia dla Jasia

3.Za + Zbigniewa Szymańskiego(greg.1/30)

 

ŚRODA – 2  czerwiec  2021 r.

 

6.30 –1.Za ++ Braci, Siostry, Rodziców,  Krewnych i Dobrodziejów  Zakonu oraz ++ z FZŚ

2.Za + Tomasza Komornickiego

8.00 – Za + Bolesława Kalenieckiego(greg.2/30)

9.00 – W intencji Czcicieli MB Pocieszenia

18.00 – 1. W intencji Czcicieli MB Pocieszenia

2.Dziękczynna z prośbą o błog. Boże opiekę MB dla Anety i Marcina z okazji 9 rocz. ślubu

3.Za + Zbigniewa Szymańskiego(greg.2/30)

 

CZWARTEK –  3  czerwiec    2020 r. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

6.45 – Za + Bolesława Kalenieckiego(greg.3/30)

8.00 – Za ++ Stanisława w 9 rocz. śmierci, Eugenię w 1 rocz. śmierci i Romana

9.15 – Za ++ Jerzego w rocz. śmierci, Franciszka, Teresę i Wiesława

10.30 – Za + Danutę

12.00 – Za ++ Bronisławę, Stanisława i Tadeusza

15.00 – Za + Zbigniewa Szymańskiego(greg.3/30)

19.00 – W intencji Parafian

 

PIĄTEK –  4  czerwiec    2021r.

 

6.30 – Za + Bolesława Kalenieckiego(greg.4/30)

8.00 – Za + Zdzisławę Rogoś

9.00 – Za + Piotra Bogaczewicz w 22 rocz. śmierci

17.00 – Za + Zbigniewa Szymańskiego(greg.4/30)

18.00 – 1. W int. Róż Różańcowych Rodziców

2.W int. Domowego Kościoła

3.Za ++ Józefę i Juliana w rocz. śmierci

 

SOBOTA – 5  czerwiec   2021 r.

 

6.30 –Za + Bolesława Kalenieckiego(greg.5/30)

8.00 – Za ++ Zofię i Antoniego Wańcowiat

9.00 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej

18.00 – 1.Za + Andrzeja Jakiel w 5 rocz. śmierci int. od żony

2.Za + męża Antoniego Psztura

3.Za ++ Zdzisławę i Eugeniusza w 16 rocz. śmierci Śliwę

4.Za + Zbigniewa Szymańskiego(greg.5/30)

 

  

X  Niedziela Zwykła –  6 czerwiec  2021 r.

                 

6.45 – Za + Bolesława Kalenieckiego(greg.6/30)

8.00 – Za ++ Antoniego i Annę Lorenc

9.15 –Za ++ Zofię i Stanisława Jakubowskich

10.30 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Agnieszki i Tomasza w 15 rocz. ślubu int. od rodziców

12.00 – Za ++ Katarzynę i Antoniego Głatkich

15.00 – Intencja Bractwa Różańcowego

19.00 – 1.W intencji Parafian

2.Za + Zbigniewa Szymańskiego(greg.6/30)