Czy jesteś głodny?
Czy jesteś spragniona?
Czy pragniesz widzieć więcej Boga w swoim życiu?
Czy chcesz więcej Jego miłości?
Przyjdź! Pij! — zachęca nas Pan Jezus.
Nie krępuj się! Proś o więcej!

Albowiem KAŻDY, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą (Mt 7,8).

Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, O ILEŻ BARDZIEJ Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą? (Mt 7, 9-11). 🙂