Opiekunem grupy jest O.Stanisław Maciaszek. W ramach Ruchu Światło-Życie odbywa się stała formacja chrześcijańska dla małżeństw i rodzin. Jest to formacja w Domowym Kościele – Oazie Rodzin. Przy naszej parafii Oazę Rodzin tworzą cztery kręgi, w każdym z nich formację odbywa 6-8 małżeństw. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domach, również raz w miesiącu odbywają się spotkania rejonowe.