Użycie przycisku "Pobierz listę intencji" powoduje utworzenie pliku w formacie .doc, który zawiera wszystkie intencje dodane od poprzedniego pobrania intencji.

W razie problemów z automatycznie generowaną listą intencji, można skorzystać z poniższej tabeli. Zawiera ona wszystkie intencje przesłane w ciągu poprzednich dwóch tygodni.

Lp.IntencjaData