Termin: 18-20 listopada 2022 r.

Wyjazd: 18 listopada, godz. 16.30 (parking pod Kauflandem)

Powrót: 20 listopada, ok. godz. 15.30

Noclegi: Dom Rekolekcyjny w Rzepedzi

Koszt: 170 zł (noclegi, wyżywienie, autokar)

Kontakt: o. Dawid Bujas (mail: dbujas@franciszkanie.pl; tel.: 696 196 341)

Zabieramy ze sobą odpowiednią odzież, ręcznik, kosmetyczkę, potrzebne lekarstwa, buty na zmianę.

Zgodę rodziców na wyjazd (osoby niepełnoletnie) oraz opłatę dostarczamy najpóźniej 11 listopada!

Ramowy plan weekendu:

Piątek:
16:30 Wyjazd z Sanoka
17:30 Przyjazd/zakwaterowanie
18:00 Kolacja
19:00 Wprowadzenie i sesja „Jak Bóg nas prowadzi?” (o. Dawid)
19:40 Grupki dyskusyjne
20:30 Zabawa/Zajęcia sportowe (do 21:45)
22:00 Cisza nocna

Sobota:
8:00 Śniadanie
8:40 Sesja 1 – „Kim jest Duch Święty?” (o. Piotr)
9:10 Kawa/herbata
9:40 Sesja 2 – Co czyni Duch Święty? (o. Piotr)
10:20 Grupki dyskusyjne
11:00 Spowiedź
12:15 Msza święta
13:15 Obiad
14:15 Zabawa/Zajęcia sportowe
16:30 Czas wolny
18:00 Kolacja
19:00 Sesja 3 – „Jak zostać napełnionym Duchem Świętym? ” (p. Aneta)
19:40 Modlitwa o napełnienie Duchem Świętym
22:30 Cisza nocna

Niedziela:
7:45 Śniadanie
8:15 Grupki dyskusyjne
9:00 Kawa/herbata
9:30 Uwielbienie
10:10 Sesja 4 – „Jak najpełniej przeżyć życie?” (o. Dawid)
10:50 Świadectwa
11:50 Msza święta
13:00 Obiad
14:00 Zakończenie, pakowanie
15:30 Powrót do Sanoka