Zachętę do mężnego wyznawania wiary w codziennym życiu usłyszeli uczestnicy uroczystości odpustowej w greckokatolickiej parafii św. Dymitra w Sanoku-Dąbrówce. Odpust odbył się 11 listopada, uczestniczyli w nim grekokatolicy, rzymskokatolicy oraz prawosławni.