Od najbliższego wtorku (11 września) rozpoczynamy trzydniowe przygotowanie rekolekcyjne do odpustu parafialnego Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym roku będziemy poznawać dwa krzyże związane z duchowością franciszkańską: Krzyż z San Damiano i tzw. Błękitny Krzyż. Konferencje będzie głosił o. dr Paweł Sroka z Krakowa. Bardzo prosimy, aby znaleźć czas na modlitwę, duchowe przygotowanie do odpustu i święta naszej parafii.