Poniedziałek – 12 maja – Matki Kościoła

6.30 – Za Jana Drwięga w 18 rocznicę śmierci.
8.00 – Za Eufrozynę, Stanisława i Adama Osękowskich.
9.00 – Za  Józefa Kielar (greg.).
18.30 – 1.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla córek i ich rodzin.
18.30 – 2.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członkiń VI Róży Niewiast.
18.30 – 3.Za Annę Kucharz.
18.30 – 4.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla syna i córki.
18.30 – 5.Za Stanisławę i Mieczysława Sawickich.

Wtorek – 13 maja – V dzień nowenny
6.30 – Za Adama Skalickiego w 20 rocznicę śmierci.
8.00 – 1.Za siostry z Róży IX – Stanisławę, Katarzynę, Józefę i Ewę.
8.00 – 2.Za Stanisławę, Edwarda, Kazimierza i Stefana.
9.00 – 1. Józefa Kielar (greg.).
9.00 – 2. Za Cecylię Łosiak od sąsiadki.
18.30 – 1. Za Michalinę, Piotra, Walentego, Rozalię Leśniaków oraz za Józefa w 1 rocznicę śmierci.
18.30 – 2. Za Stefanię Żarowską.

Środa – 14 maja

6.30 Za  Czesława Fal w 7 rocznicę śmierci.
8.00 – Za Józefa Kielar (greg.).
9.00 – W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia.
18.30 – 1. Za Mieczysława Dymczak w 28 rocznicę śmierci oraz za rodziców – Marcina i Teklę.
18.30 – 2. Za Danutę Wierzbicką w 10 rocznicę śmierci.
18.30 – 3. Za Mieczysława, Władysława i Helenę.
18.30 – 4.Dziękczynna za nawiedzenie obrazu M.B. Pocieszenia od mieszkańców Armii Krajowej 11, klatka II z prośbą o dalszą opiekę M.B. Pocieszenia.

Czwartek – 15 maja

6.30 – ZaJaninę, Andrzeja i Marię.
8.00 – Za rodziców Emilię i Wojciecha.
9.00 – 1.Za Józefa Kielar (greg.).
9.00 – 2.O błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Konstantego Kiryło.
18.30 – 1.Za Zofię, Kazimierza, Stanisława.
18.30 – 2. Za Zofię i Stanisława Bosak.
18.30 – 3. Za Jana Serafin.

Piątek – 16 maja

6.30 – O błogosławieństwo Boże w poszukiwaniu pracy dla córki Justyny.
8.00 – Za Mieczysława Cyganik w 3 rocznicę śmierci.
9.00 – 1.Za Józefa Kielar (greg.).
9.00 – 2.Za Władysława i Henrykę.
18.30 – 1. Za Zofię i Zbigniewa.
18.30 – 2. Za Zofię i Bolesława.
18.30 – 3. Za Stanisława, Andrzeja Sołtysiak.

Sobota – 17 maja

6.30 – O błogosławieństwo Boże i wolność wewnętrzną.
8.00 – Za Czesława w 7 rocznicę śmierci.
9.00 – 1.Za Józefa Kielar (greg.).
9.00 – 2.Za Salomeę Warchoł w 11 rocznicę śmierci.
18.30 – 1.Za Stanisława, Tadeusza i Stanisławę.
18.30 – 2.Za Beatę, Kazimierza i Jana.
18.30 – 3.Za Bożenę.

Niedziela – 18 maja – Trójcy Świętej – I Komunia święta

6.45 – Za Danutę i Stanisława Jaklik.
8.00 – Za Józefa Kielar (greg.).
9.15 – I – Komunia św.
11.00 – I – Komunia św.
12.30 – Za parafian.
15.00 – Za Euge
niusza Paszkiewicza w 30 rocznicę śmierci.

19.00 – Za Albina Bieganowskiego w 20 rocznicę śmierci oraz za Jadwigę, Bronisławę i Jana.