Poniedziałek – 28 kwietnia

6.30 – Za Józefę i Kazimierza Biskup (greg.).
8.00 – 1.Za Helenę Duda (greg.).
8.00 – 2. Podziękowanie za 39 lat życia z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże.
9.00 – Za  Tadeusza Burczaniuk (greg.).
18.30 – 1.Dantis (greg.).
18.30 – 2.Za Zofię Ćwiąkała w 10 rocznicę śmierci i Leopolda  Ćwiąkała.
18.30 – 3.Za Jana Tworzydlaka.
18.30 – 4.Dziękczynna za 35 lat małżeństwa.

 
Wtorek – 29 kwietnia – III dzień nowenny

6.30 – Za Helenę Duda (greg.).
8.00 – Za Tadeusza Burczaniuk (greg.).
9.00 – Dantis (greg.).
18.30 – 1. Za Józefę i Kazimierza Biskup (greg.).
18.30 – 2. O błogosławieństwo Boże dla X Róży pod wezwaniem św. Katarzyny Sienieńskiej.
18.30 – 3.O błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Dominikańskiej i jej duszpasterzy.
18.30 – 4. Za Władysława Dąbrowskiego w 1 rocznicę śmierci.

Środa – 30 kwietnia

6.30Za  Helenę Duda (greg.).
8.00 – Za Tadeusza Burczaniuk (greg.).
9.00 – W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia.
18.30 – 1. Za Józefę i Kazimierza Biskup (greg.).
18.30 – 2. Dantis (greg.).
18.30 – 3. Dziękczynna za dar życia i za rodzinę.
18.30 – 4. Za Konsilio, Marię – Liberta i Nikola (m).

Czwartek – 1 maja

6.30 – Dantis (greg.).
8.00 – 1. O zdrowie dla Wandy, dzieci, Dawida oraz o siłę i wytrwanie dla nieg
o w szkole policyjnej.

8.00 – 2. Za Józefa i Marię.
9.00 – 1.Za Józefa Kielar (greg.).
9.00 – 2.Podziękowanie za przeżycie 80 lat z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na następne lata.
18.30 – 1.Za Stanisława Skórskiego w 5 rocznicę śmierci.
18.30 – 2. Za Irenę.

Piątek – 2 maja – I – PIĄTEK MIESIĄCA

6.30 – Dantis (greg.).
8.00 – O zdrowie, zgodę i miłość w małżeństwie Doroty i Cezarego oraz za ich rodzinę.
9.00 – Za Józefa Kielar (greg.).
17.00 – Za Marię Chytła, Stanisława Chytła i Kazimierę Ryniak.
18.30 – 1. Za małżeństwa należące do Domowego Kościoła aby ciągle zbliżały się do Boga i wzrastały na drodze duchowości małżeńskiej.
18.30 – 2. Za Marię i Michała.
18.30 – 3. Za Aleksandra Chorążak w 5 rocznicę śmierci.

 
Sobota – 3 maja – NMP Królowej Polski

6.45 – Dantis (greg.).
8.00 – O błogosławieństwo Boże i łaski dla rodziny.
9.15 – Za Kazimierza w 5 rocznicę śmierci.
10.30 – Za Józefa Kielar (greg.).
12.00 – Za Michała Kozłowskiego w 5 rocznicę śmierci oraz za z jego rodziny.
15.00 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej.
19.00 – Za Krystynę Choma w 10 rocznicę śmierci.

 
Niedziela – 4 maja – Wniebowstąpienie

6.45 – Dantis (greg.).
8.00 – O dary Ducha Świętego dla Wojciecha w czasie egzaminów maturalnych.
9.15 – ZaJózefa Kielar (greg.).
10.30 – Za Krystynę i Henryka Bogusz w rocznicę śmierci.
12.00 – Za parafian.
15.00 – 1. O błogosławieństwo Boże dla członkiń VII Róży Niewiast< span>.
15.00 – 2. ZaMariana Litwin i rodziców.
19.00 – Za Stanisława.