Każdego roku nowicjusze odwiedzają wybrane klasztory i wspólnoty franciszkańskie. Jest to spotkanie ze współbraćmi, poznawanie sposobu życia i prowadzonej działalności. Nowicjat w zakonie jest czasem poznawania historii, życia zakonnego, rozwoju duchowego i przygotowania do złożenia pierwszych ślubów zakonnych.