Już po raz drugi Franciszkanie sanoccy 25 maja 2008 r. do skansenu sanockiego  zapraszają wszystkie rodziny miasta oraz regionu.  Pragniemy naszym wspólnym spotkaniem w sanockim skansenie pokazać, że warto żyć, nie tylko  dla siebie ale przede wszystkim dla innych i z innymi. Gwiazdą Pikniku będzie zespół „Krywań” . Program jaki będzie nam towarzyszył  we wspólnej radości i zabawie przedstawia się następująco: