Jak co roku, także i teraz w miesiącu maju czcimy Matkę Bożą, Maryję. Mieszkańcy osiedla Błonie, a w szczególności czciciele Maryi spotykają się wieczorami na modlitwie przy dwóch kapliczkach wybudowanych w ostatnich latach przy ulicy Podgórze i Kochanowskiego i Armii Krajowej.