Ministranci naszej franciszkańskiej parafii zajęli III miejsce w XI Archidiecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej Ministrantów, który odbył się 17 maja na stadionie w Płowcach. W turnieju wzięło udział pięć drużyn: Fara, Dąbrówka, Mrzygłód, Pielnia i Franciszkanie.