Kapitauła zwyczajna południowej Prowincji Franciszkanów obradująca w Harmężach koło Oświęcimia dokonała wyborów gwardianów dla 30 klasztorów.  Do sanockiego klasztoru na gwardiana i proboszcza , na kolejną kadencjię wybrany został o. Zbigniew Kubit,