PONIEDZIAŁEK – 14 grudzień 2009
   
6.30–O zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę MBP  dla Bożeny z okazji
        jej urodzin
8.00–O błogosławieństwo Boże dla Absolwentów Technikum
        Rachunkowości z rocznika 1957 oraz za + profesorów, koleżanki
        i kolegów
9.00–Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 14/30
18.00–1.Za +  Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 14/30
          2.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 14/30
          3.O życie wieczne dla + Lidii Zając w 3 rocznicę śmierci –
             intencja od męża i rodziny

WTOREK – 15 grudzień 2009                                                                                                                        

6.30–Za + Katarzynę, Stanisława i Anielę
8.00–Za + Bronisława w 1 rocznicę śmierci
9.00–1.Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 15/30
        2.Za + rodziców: Stanisławę i Mikołaja w 1 rocznicę śmierci
18.00–1.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 15/30
          2.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 15/30
            
ŚRODA – 16 grudzień 2009 
   
6.30–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo
        Boże i opiekę MBP dla sióstr 10 Róży i ich rodzin
8.00–Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 16/30
9.00–W intencjach czcicieli M.B. Pocieszenia  
18.0-1.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 16/30
       2.Za +  Tadeusza Matuskiego – greg. 16/30
       3.Za + Albinę i Józefa
CZWARTEK – 17 grudzień 2009

6.30–Za + Katarzynę i Franciszka
8.00–Za + zmarłych z rodziny Gagatków: Marię i Władysława, Jana i Łucję
        oraz Władysława
9.00–Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 17/30
18.00–1.Za + Stanisława, Stanisławę, Leopolda i Józefa
          2.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 17/30
          3.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 17/30

PIĄTEK – 18 grudzień  2009

6.30–Za + Antoniego w 4 rocznicę śmierci
8.00–Za + Andrzeja w 40 rocznicę śmierci oraz za + Annę, Michała, Mariana
        i Jana Pelczarskich
9.00–Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 18/30
18.00–1.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji
          2.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 18/30
          3.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 18/30

SOBOTA – 19 grudzień 2009

6.30 –Za + Franciszka Krzysztofika – intencja od sąsiadów
8.00 – Za + dziadków z rodziny Sikorów i Drwięgów oraz za + rodziców:
          Krystynę i Mariana
9.00 – Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 19/30
18.00–1.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 19/30
          2.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 19/30
          3.Za + dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA – 20 grudzień 2009 – IV Niedziela Adwentu

6.45– O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Lucyny
         i Zbigniewa w 5 rocznicę ślubu
8.00– Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 20/30
9.15– Za + Wiktorię, Jana, Stanisława, Bronisława i Czesławę
10.30-Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 20/30
12.00–Za Parafian            
15.00–Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 20/30
19.00–O miłosierdzie Boże dla + Pauliny Bargieł w 6 rocznicę ślubu