PONIEDZIAŁEK – 16 lutego  2009 r.      

6.30 –  O nawrócenie Roberta Data

8.00 –  Za + Eugeniusza Skotnickiego – intencja od sąsiadów

9.00 –  Za + Michała Kafara w 17 rocznicę śmierci

  18.30    1. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 30/30             

               2. Za + Wiktora, Marię i Antoniego Zacharskich

               3. O Błogosławieństwo Boże i opiekę M.B. Pocieszenia na cały rok

                   dla Sióstr z 1 Róży Niewiast         

 

 WTOREK – 17 lutego 2009 r.

6.30 –  Za + rodziców: Ludwikę i Władysława, siostrę Genowefę i brata Leona

            oraz + Romana Wojcieszów

8.00  Za + zmarłych z rodziny Kolińskich

   9.00 –  Za + Waleriana Stram w 4 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

 18.30  1. Za + Zofię i Stanisława Pająk

              2. Za + Bronisława Dąbka w 7 rocznicę śmierci

              3. Za + Marię Gogola w 10 rocznicę śmierci

 

ŚRODA – 18 lutego 2009 r.    

6.30    Za + Marię rocznicę śmierci

8.00    Za + Stanisława i Bronisławę w 15 rocznicę śmierci

   9.00    W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

 18.00    1. Za + Zofię i Stanisława Pająk

                2. Za + Helenę i Franciszka

                3. Za + Bolesława Chytła oraz Marię i Stanisława Rogowskich

 

CZWARTEK – 19 lutego 2009 r.           

6.30 –  Za + Michalinę i Franciszka Biłas

8.00 –  Za + Jana Orleańskiego  w 1 rocznicę śmierci

9.00 –  Za +  Zbigniewa Tokarskiego i Janinę Węgrzyn

 18.30 –  1. Za + Zofię i Stanisława Pająk

              2. Za + Władysława

              3. Intencja dziękczynna za powrót do zdrowia Ireny Chytła z prośbą

              o błog. Boże i opiekę M.B. Pocieszenia na dalsze lata życia

 

PIĄTEK – 20 lutego  2009 r.         

6.30 –  Za + Michalinę i Franciszka Biłas

8.00 –  Za + rodziców: Tomasza i Genowefę oraz brata Kazimierza

9.00 –  Za + męża Tadeusza Cyparskiego

 18.30  1. Za + Mirosława Chrześcijan

              2. Za + Helenę i Jana Szymańskich

              3  Za + Stanisława Węgrzynek w rocznicę śmierci

                                

SOBOTA – 21 lutego  2009 r.  

6.30 –      Za + Michalinę i Franciszka Biłas

8.00 –  Za + Feliksa Chujsak, Antoninę oraz Bazylego Dorociak

   9.00 –  Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże

              na cały rok dla Sióstr z 2 Róży i ich rodzin

 18.30 –  1. Za + Zofię i Stanisława Pająk

             2. Za + Stanisława, Helenę, Marię, Bronisława i Teresę z rodziny

                  Laskowskich

             3. Za + rodziców: Marię w 3 rocznicę śmierci i Tadeusza w 20 rocznicę

                  śmierci

           

NIEDZIELA – 22 lutego 2009 r.         

6.45 –  Za + Marię w 4 rocznicę śmierci

8.00 –  Za + Kazimierza Gendę w 29 rocznicę śmierci

   9.15 – Za + rodziców: Mariana i Janinę Stachera

 10.30 –  Za + Zofię i Zdzisława Szymańskich

 12.00 –  Za Parafian

 15.00 –  Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

 19.00 –  Za + Zofię i Stanisława Pająk