PONIEDZIAŁEK – 2 marca  2009 r.        

6.30 –  Za + Władysława, Józefa, Bronisławę, Stanisława i Władysławę

8.00 –  Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 2/30             

9.00 –  Za + Jana Bednarczyka w 30 rocznicę śmierci

  18.30      1. Za + Józefę w 7 rocznicę śmierci i Kazimierza Biskup                

              2. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 2/30             

              3. Za + Rudolfa

 WTOREK – 3
marca 2009 r.

6.30 –  Za +  Kazimierza

8.00  Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 3/30             

   9.00 –  Za + rodziców: Kazimierę i Jana

 18.30  1. Za + zmarłych z rodzin: Mindur i Silarskich

              2. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 3/30             

              3. Intencja dziękczynna za cudowne uratowanie syna z wypadku

                  samochodowego

ŚRODA – 4 marca 2009 r.           

6.30    Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów Zakonu

             i zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

8.00   Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 4/30             

   9.00   W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

 18.00    1. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 4/30             

               2. Za + Kazimierza Kraczkowskiego – prośba o miłosierdzie Boże

                   i dar życia wiecznego

               3. Za + Kazimierza, Zofię i Stanisława      

CZWARTEK – 5 marca 2009 r.          

6.30 –  Za + Wiktora i Janinę

   8.00 –  Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 5/30  

           

9.00 –  O błogosławieństwo Boże dla rodzin dla rodzin mieszkających przy

            ul. Mickiewicza 30 – prośba z okazji nawiedzenia Obrazu M.B.   

            Pocieszenia

18.30 –  1. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 5/30             

             2. Za + Zofię i Stanisława Pająk

             3. Intencja dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie

             i wszelkie potrzebne łaski na cały rok dla rodziny               

PIĄTEK – 6 marca  2009 r.  – pierwszy piątek miesiąca        

6.30 –  Za + Marię Gac w 16 rocznicę śmierci

8.00 –  Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 6/30  

9.00 –  Za + Marię i Zygmunta

 17.00 –  Za + Iwonę Kopacz w 32 rocznicę urodzin

 18.30  1. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 6/30             

              2. Intencja Domowego Kościoła                           

SOBOTA – 7 marca 2009 r.  

6.30 –   Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 7/30  

8.00 –  Za + Janusza Skubińskiego – greg. 7/30             

   9.00 –  O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę

              Niepokalanej dla o. Zbigniewa z okazji Imienin

 18.30 –  1. Za + Jana Starego oraz + Kazimierza i Marię

              2. Za + Kazimierza

              3. Za + Kazimierza i Bolesława Domowicz         

NIEDZIELA – 8 marca 2009 r.    2 Niedziela Wielkiego Postu          

6.45 –  Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 8/30  

8.00 –
 
Za + Janusza Skubińskiego – greg. 8/30             

   9.15 – Za + Anielę i Jana Kogutów

 10.30 –  Za + Teresę Dudyńską

 12.00 –  1. Za Parafian

              2. Za + zmarłych rodziców: Bazylego Krawiec oraz Józefę i Józefa

              Kołodziej

 15.00 –  Za + Jerzego i Tadeusza Keck

 19.00 –  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Stanisławy Łazor