PONIEDZIAŁEK – 21 grudzień 2009
   
6.30 – O nawrócenie syna
8.00 – Za + Helenę Wolańską
9.00 – Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 21/30
18.00–1.Za +  Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 21/30
          2.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 21/30
          3.Za + Wandę w 14 rocznicę śmierci i + Jerzego w 8 r. śmierci

WTOREK – 22 grudnia 2009                                                                                                                                                                                                                
6.30 – Za + Jana w 7 rocznicę śmierci i Antoninę Żytka w 1 rocznicę śmierci
8.00 – Za + siostry z 2 Róży Różańcowej oraz zmarłych z ich rodzin
9.00 – Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 22/30
18.00– 1.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 22/30
           2.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 22/30
           3.Za + Janusza Masłowskiego

ŚRODA – 23 grudzień 2009  
    
6.30 – Za + Elżbietę
8.00 – Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 23/30
9.00 – W intencjach czcicieli M.B. Pocieszenia   
18.00– 1.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 23/30
           2.Za +  Tadeusza Matuskiego – greg. 23/30
           3.Za + Jana Nowaka w 7 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny

CZWARTEK – 24 grudzień 2009 – Wigilia Bożego Narodzenia

6.30 – Za + Wiktorię, Józefa, Marię, Michała i Józefa
8.00 – 1.Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 24/30
          2.Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 24/30
9.00 – 1.Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 24/30
       2.Za + Bronisławę
24.00– 1.W intencji dobrodziejów klasztoru i kościoła
           2.O błogosławieństwo Boże dla Ewy z okazji urodzin i imienin
           3.Za + Adama Kotula
           4.Za + Aleksandra Haducha

PIĄTEK – 25 grudzień  2009 – Boże Narodzenie

6.45 – Za + córkę Weronikę
8.00 – Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 25/30
9.15 – Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 25/30
10.30– Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 25/30
12.00– Za Parafian
15.00– Za + Antoninę i Wawrzyńca Haduch
19.00– O miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Stanisława

SOBOTA – 26 grudzień 2009 – Święto św. Szczepana

6.45 – Intencja dziękczynna za 25 lat małżeństwa Barbary i Jana Fal  
          z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
8.00 – Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 26/30
9.15 – Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 26/30        
10.30–Za + Helenę w 17 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny
12.00–W intencji dobrodziejów klasztoru i parafii
15.00–Za + męża Adama. Prośba o miłosierdzie Boże i dar życia wiecznego
19.00–Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 26/30        

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 27 grudzień 2009

6.45– Za + mamę Stanisławę Zawadzką – greg. 27/30
8.00– Za + Czesława, Janusza i Mariusza Kandefer – greg. 27/30
9.15– Za + Jana Kilar w 20 rocznicę śmierci
10.30–Za + Mieczysława Daniło w 10 rocznicę śmierci
12.00–Za + Tadeusza Matuskiego – greg. 27/30
15.00–Jubileuszowa Msza małżeństw
19.00–Intencja FZŚ