Betlejemskie Światło Pokoju to  coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
Przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju Brzmi: "Wszyscy rodzimy się do służby". Hasło pochodzi z wypowiedzi Zofii Kossak, na ogół jest podawane w następującym kontekście: „Wszyscy rodzimy się do służby, jakiemu panu będziemy służyć, zależy od nas samych”.

 Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).
Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców