"Otoczmy troska chorych" pod takim hasłem w święto Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego, Kościół obchodzi XVII Światowy Dzień Chorego. Tradycyjnie w tym dniu odbędą się uroczyste Msze św. dla chorych i ich opiekunów, podczas których zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych. Szereg biskupów nawiedzi chorych w szpitalach i domach opieki.