Od 15 lat franciszkanie z Sanoka wraz ze wspólnotami chrześcijańskimi gromadzą się na wspólnej modlitwie z racji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku spotkały się Kościoły: Adwentystów Dnia Siódmego, Prawosławni, Grekokatolicy i Katolicy wraz ze swymi duchownymi, którzy uczestniczyli wspólnie w nabożeństwie Słowa Bożego na zakończenie Tygodnia Jedności w dniu 25 stycznia.