Rok 2008 mamy już za nami. W duszpasterstwie był to rok upływający pod hasłem: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Moi Drodzy, mimo że ten rok rzeczywiście się zakończył to zadanie i obowiązek bycia uczniem Chrystusa pozostaje nadal. Każdy z nas jako wierzący przyjmuje na siebie obowiązek życia zgodnie z nauką Chrystusa i chrześcijańską hierarchią wartości. I o tyle jesteśmy uczniami Chrystusa o ile realizujemy naukę Chrystusa Pana na co dzień.