Od Wielkiego Czwartku rozpoczynamy przeżywanie Triduum Paschalnego. Są to największe tajemnice naszej wiary. Prosimy tak sobie zorganizować czas, aby uczestniczyć w liturgii poszczególnych dni: