W naszym życiu i w kontaktach z innymi ludźmi poruszamy się w wielu społecznościach. W szkole będzie to nasza klasa, w klubie sportowym będzie to drużyna, w harcerstwie zastęp. By przynależeć do któreś z nich należy często spełniać pewne warunki. Szkołę wybieramy ze względu na to czego i jak chcemy się uczyć. Drużyny sportowe tworzą osoby sprawne i lubiące rywalizację sportową, a harcerz niczego się w życiu nie boi. Ministranci to jednak szczególna wspólnota. Tutaj nie trzeba być ponadprzeciętnym uczniem, wyćwiczonym sportowcem, czy sprawnym i wytrzymałym harcerzem.
Trzeba spełniać jednak kilka warunków. Ministrantem może zostać tylko chłopak. Ponadto musi to być jego własna, nieprzymuszona decyzja, a także potrzebna jest zgoda jego rodziców.