Miejmy nadzieję, że staropolska obrzędowość nigdy nie zostanie zepchnięta na dalszy plan przez napływ zachodnich wzorców kulturowych. Kultywowanie zwyczajów, kiedyś tak głęboko zakorzenionych w sercach naszych przodków, jest wyrazem dbałości o naszą własną kulturę narodową. Dlatego bardzo cieszy fakt, że są wśród nas ludzie, którzy z pełnym zaangażowaniem wszczepiają taką postawę w serca dzieci.
Święta Bożego Narodzenia to dla Polaków najważniejsze i jednocześnie najbogatsze w tradycje ludowe święta. Obrzędy bożonarodzeniowe kształtowały się w ciągu kolejnych stuleci, łącząc wierzenia pogańskie ze zwyczajami chrześcijańskimi i elementami tradycji rolniczej.