PONIEDZIAŁEK – 4 styczeń 2010 r.
    
6.30 – Za + rodziców: Olgę i Michała Cwenar
8.00 – 1.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 4/30        
          2.O życie wieczne dla + rodziców: Marii i Piotra
9.00 – 1.Za + Zbigniewa Sobolak, + Stanisława, Marię i Józefa oraz Józefa
             i Katarzynę
          2.O pomyślne zakończenie spraw sądowych oraz o błogosławieństwo
             Boże dla rodziny
18.30– 1.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 4/30
           2.Za + Eugeniusza Siermińskiego w 8 rocznicę śmierci

WTOREK – 5 styczeń 2010 r.                                                                                                                                                                                                              
6.30 –  Za + Eufrozynę, Stanisława i Adama Osenkowskich
8.00 –  1.Za + Eudokię i Władysława Myćka
           2.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 5/30        
9.00 –  1.Za + Władysława Cyparskiego
           2.Za + Stanisława Michalika –  3 m-ce po śmierci oraz za + Tadeusza
              Michalika
           3.Za + Annę i Maksymiliana
18.30 – Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 5/30

ŚRODA – 6 styczeń 2010 r. – Objawienie Pańskie
    
6.30 – Za + Stanisława Górskiego
8.00 – 1.Za + Jadwigę Cecuła
          2.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 6/30        
9.00   – Za + rodziców: Apolonię i Aleksandra Mirosławów
10.00 – Za Parafian               
17.00 – Za + Anielę, Marię i Andrzeja
18.30 – Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 6/30

CZWARTEK – 7 styczeń 2010 r. 

6.30– 1.Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu
            oraz zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
         2.Intencja dziękczynna MB Pocieszenia za otrzymane łaski
         3.O błogosławieństwo Boże dla Agaty i Małgorzaty oraz o łaskę    
            rozpoznania woli Bożej – intencja z okazji urodzin
8.00 – Za + Józefę i Polikarpa – greg. 7/30
9.00 – 1.Za + Bronisława Pielecha  w 9 rocznicę śmierci
          2.Za + Kazimierza i Józefa oraz Józefę
18.30– Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 7/30

PIĄTEK – 8 styczeń 2010 r.

6.30 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stanisławy i Władysława
8.00 – 1.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 8/30
          2.O błogosławieństwo Boże i opiekę MBP dla Sióstr 8 Róży i ich rodzin
9.00 – 1.O błogosławieństwo Boże i opiekę MBP na rok 2010
            dla Sióstr 4 Róży i ich rodzin
          2.Za + Gustawa Koczera w 4 rocznicę śmierci
          3.Za + Władysława Tymkiewicza i Stanisława Mogilany
18.30- Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 8/30

SOBOTA – 9 styczeń 2010 r.

6.30 – O życie wieczne dla + Krystyny Malec – intencja od koleżanek
          i kolegów Klubu Seniora „Naftowiec”
8.00 – Za + Józefę i Polikarpa – greg. 9/30
9.00 – 1.Za + Mieczysławę, Stanisławę i Kazimierza
          2.Intencja dziękczynna za łaskę ukończenia studiów z prośbą
            o dalsze błogosławieństwo Boże i znalezienie pracy dla Sebastiana –
            proszą rodzice
          3.Za + Emilię Szerszeń
          4.Za + Józefa w 16 rocznicę śmierci
18.30– Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 9/30          

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 10 styczeń 2010 r.

6.45 – Za + Józefę i Polikarpa – greg. 10/30
8.00 – Za + Zbigniewa Sobolak
9.15 – Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 10/30                
10.30– Za + Mieczysława Łupińskiego w 2 rocznicę śmierci
12.00– 1.Za Parafian
           2.O zdrowie i potrzebne w dorosłym życiu łaski dla Patrycji
             w 18 rocznicę urodzin
15.00– Za + Krystynę Czernecką – intencja od sąsiadów z ul. Poprzecznej 3
19.00– Za + Mieczysława Szczurka