PONIEDZIAŁEK – 1 lutego 2010 r.
 
6.30– Za + Janinę Krajnik
8.00– O zdrowie i potrzebne łaski dla Roberta i Bartosza
9.00– O błogosławieństwo Boże dla Zofii i jej rodziny
18.30–1.Za + Adelę Froń  – greg. 1/30       
             2.Za + Józefa w 1 rocznicę śmierci oraz Józefę w 4 rocznicę śmierci
             3.Za + Tadeusza

WTOREK – 2 lutego 2010 r.– Ofiarowanie Pańskie  
                                                                                
6.30– O życie wieczne dla + Salomei Zielińskiej – intencja od sąsiadów
8.00– Za + Tadeusza, Annę i Michała Łazor
9.00– O miłosierdzie Boże dla + Piotra, Anieli i Katarzyny Pocałuń
10.00–Za + Wiktorię i Mieczysława Zajdel           
17.00–Za + Witolda Wójtowicza w 2 rocznicę śmierci i + Kazimierza
             Wójtowicza w 3 rocznicę śmierci
18.30–Za + Adelę Froń  – greg. 2/30       

ŚRODA – 3 lutego 2010 r.
 
6.30– Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu i zmarłych 
            z franciszkańskiego zakonu świeckich 
8.00– Za + Stanisława w 40 rocznicę śmierci
9.00– W intencjach czcicieli Matki Boże Pocieszenia
18.00–1.Za + zmarłych z rodziny Proćków: Władysława, Zofię, Jarosławę
                i Kazimierza
             2.Za + Marię i Antoniego
             3.Za + Adelę Froń  – greg. 3/30        

CZWARTEK – 4 lutego 2010 r.

6.30– Za + Stefanię Uznańską w 30 rocznicę śmierci
8.00– Za + Kazimierza Patałę
9.00– Za + Marię, Jana i Józefę
18.30–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo
                Boże i opiekę MB Pocieszenia dla sióstr 12 Róży i ich rodzin
             2.Za + Adelę Froń  – greg. 4/30      
             3.Za + Bronisławę i Jana
              
PIĄTEK – 5 lutego 2010 r.

6.30– Za + Elżbietę Chojnacki         
8.00– Za + Józefa
9.00–1.O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Stanisławy
              i Mariana Żołnierczyków w 50 rocznicę ich ślubu – intencja od przyjaciół
              z duszpasterstwa
           2.Za + Romualda Biskupskiego
17.00– Za + Bolesława Chytła oraz Marię i Stanisława Rogowskich
18.30–1.Za + Adelę Froń  – greg. 5/30    
             2.Za + Stanisława Węgrzynek  w rocznicę śmierci

SOBOTA – 6 lutego 2010 r.

6.30– Za + Karolinę Czerwińską w 19 rocznicę śmierci
8.00– Za + Antoninę w 22 rocznicę śmierci
9.00– Intencja MI
18.30–1.Za + Stanisława, Helenę, Marię i Bronisława z rodziny Laskowskich
             2.Za + Adelę Froń  – greg. 6/30    
             3.Za + Władysławę Burczyk w rocznicę śmierci            

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 lutego 2010 r.

6.45– Za + Elżbietę Chojnacki         
8.00– Za + Jadwigę Bindas
9.15– Za + Adelę Froń  – greg. 7/30
10.30–Intencja dziękczynna za 58 lat małżeństwa Bronisławy i Stanisława        
             Pałackich z prośbą o zdrowie  i błog. Boże na każdy dzień życia
12.00–Za Parafian     
15.00–O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jakuba w 4 rocznicę urodzin 
             oraz dla jego rodziców i brata
19.00–O życie wieczne dla + Danieli i Kazimierza