PONIEDZIAŁEK – 12 kwietnia 2010 r.
        
6.30– Za + Mariannę Olek w 3 rocznicę śmierci
8.00– Za + Wilhelma i Katarzynę Stach oraz za + Genowefę Jaworską
9.00– Intencja dziękczynna Marii i Józefa za wszelkie otrzymane łaski
           w 41 rocznicę ślubu z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MBP
           na dalsze wspólne lata życia
18.30–1.Za + Ewę i Stefana – greg. 10/30
             2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 10/30
             3.Za + Ryszarda w 23 rocznicę śmierci i + rodziców: Olgę i Stanisława
                Stanisz
               
WTOREK – 12 kwietnia 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                  
6.30– O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii w 50 rocznicę
           jej urodzin
8.00– Za + Grzegorza, Wiktorię i Antoniego
9.00– Za + Franciszkę i Stanisława Mazur oraz Zofię i Stanisława Pałys
18.30–1.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 11/30
             2.Za + Ewę i Stefana – greg. 11/30
             3.Za + Grażynę Leszczyńską w 5 rocznicę śmierci

ŚRODA – 14 kwietnia  2010 r.
    
6.30– Za + Piotra, Anielę i Katarzynę Pocałuń
8.00– Za + Ewę i Stefana – greg. 12/30
9.00– W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.O błogosławieństwo Boże i potrzebne w życiu łaski dla Bartłomieja
                w 22 rocznicę urodzin
              2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 12/30
              3.Za +  Czesława Nowickiego w 4 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 15 kwietnia 2010 r.

6.30– 1.O błogosławieństwo Boże dla rodziny Haliny i Mieczysława
            2.O życie wieczne dla + Romana
8.00– Za + Ewę i Stefana – greg. 13/30
9.00– O Boże Miłosierdzie dla + Heleny
18.30–1.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 13/30
             2.Za + zmarłych z rodziny Mundur i Silarskich
                    
PIĄTEK – 16 kwietnia  2010 r.

6.30– Za + Almę Bekierską oraz za zmarłych z jej rodziny
8.00– Za + Ewę i Stefana – greg. 14/30
9.00– Za + Zbigniewa Hess w 13 rocznicę śmierci
18.30–1.Intencja dziękczynna za 88 lat życia Heleny z prośbą
                o błogosławieństwo Boże i opiekę MBP nad całą rodziną
              2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 14/30
              3. Za + Józefa

SOBOTA – 17 kwietnia  2010 r.

6.30– Za + zmarłych z rodziny Hess i Łuksa
8.00– Za + Ewę i Stefana – greg. 15/30
9.00– O życie wieczne dla + Andrzeja Ryczko
18.30–1.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 15/30
             2.Za + Marię Chytłę, Stanisława Chytłę i Kazimierę Ryniak
             3.O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny
 
III NIEDZIELA  WIELKANOCNA – 18 kwietnia 2010 r.

6.45– Za + Mieczysława Cyganika w 5 rocznicę śmierci
8.00– Za + Gotfryda w 1 rocznicę śmierci
9.15- Za + Ewę i Stefana – greg. 16/30
10.30–Za + Irenę Śmietana w 16 rocznicę śmierci
12.00–Za Parafian
15.00–Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 16/30
19.00–Intencja dziękczynna Barbary i Andrzeja za wszelkie otrzymane łaski