PONIEDZIAŁEK – 13 grudzień 2010 r.                                                  
    
6.30–Za + Zbigniewa Kosteckiego, + rodziców i teściów
8.00–1.O pokój wieczny dla + Michała Florkiewicza – greg. 13/30
           2.Za + Janinę, Franciszka, Bronisława i Katarzynę
9.00–1.Za + Leokadię Wosachło – greg. 13/30        
           2.Za + rodziców: Józefę i Józefa oraz + Andrzeja
18.00–1.Za + Jadwigę Rogowską – intencja od koleżanek córki z pracy
             2.Za + Michała
             3.O życie wieczne dla + Władysława Typarskiego             

WTOREK -14 grudzień 2010 r.
    
6.30-O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Stanisława i Barbary
8.00–O pokój wieczny dla + Michała Florkiewicza – greg. 14/30
9.00–1.Za + Leokadię Wosachło – greg. 14/30
           2.Za + Stanisława
18.00–1.O łaskę nieba dla + rodziców: Bronisławy i Piotra Adamiaków
             2.Za + Marię, Janinę i Andrzeja Kurek
             3.Za + Mariana Władysława Golczyk w 1 rocznicę śmierci
             4.O miłosierdzie Boże dla + Władysława i Joanny
         
ŚRODA – 15 grudzień 2010 r.
    
6.30–Za + Michała Florkiewicza – greg. 15/30
8.00–O łaskę nieba dla + Stanisławy w 2 r. śmierci oraz Mikołaja Zawadzkich
9.00–1.W intencjach czcicieli MB Pocieszenia    
           2.O miłosierdzie Boże dla + Bronisławy
18.00–1.O opiekę MB Pocieszenia dla Jana
             2.Za + Leokadię Wosachło – greg. 15/30
             3.O miłosierdzie Boże dla + Kazimiery i Kazimierza Hankus oraz +Tadeusza      
                  i Kazimierza

CZWARTEK – 16 grudzień 2010 r.

6.30–Tadeusza Żółkiewicza
8.00–Za + Michała Florkiewicza – greg. 16/30
9.00–1.Za + Leokadię Wosachło – greg. 16/30
           2.O opiekę MB Pocieszenia nad Filipem i Joanną
18.00–1.O życie wieczne dla + Józefy i Andrzeja Kaszuba
             2.O wieczną szczęśliwość dla + Genowefy i Edmunda Januszów
             3.O łaskę nieba dla  + Joanny Irger  z 6 Róży Różańcowej
                          
PIĄTEK – 17 grudzień 2010 r.

6.30–Intencja dziękczynna za otrzymane w ciągu 60 lat życia łaski z prośbą o Boże   
          błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia w dalszym życiu dla Genowefy
8.00–1.Za + Michała Florkiewicza – greg. 17/30
           2.Za + Marię i Franciszka
9.00–Za + Leokadię Wosachło – greg. 17/30
18.00–1.O miłosierdzie Boże i dar nieba dla + Józefy Kafara
             2.Za + Jadwigę Rogowską – intencja od koleżanek córki z pracy
             3.O życie wieczne dla + o. Kaliksta, Teresy i Marii

SOBOTA – 18 grudzień 2010 r.

6.30–O łaskę nieba dla + Ireny i Józefa Rudych – intencja od dzieci
8.00–O życie wieczne dla + Michała Florkiewicza – greg. 18/30             
9.00–Za + Leokadię Wosachło – greg. 18/30
18.00–1.O łaskę nieba dla + o. Grzegorza Zdunka w 10 rocznicę śmierci
             2.Za + Antoniego Kowalik w 5 rocznicę śmierci
             3.Za + Kazimierę i Józefa Turzańskich
             4.Za + Tadeusza, Marię, Krystynę i Zofię oraz za + wnuczka
           
IV  NIEDZIELA ADWENTU – 19 grudzień 2010 r.

6.45–O dar nieba dla +  Michała Florkiewicza – greg. 19/30
8.00–O dar nieba dla + Leokadię Wosachło – greg. 19/30
9.15–O życie wieczne dla + rodziców: Jadwigi i Augustyna
10.30–Za + Jana Nowaka  w 8 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny            
12.00–1.Za Parafian
             2.Za + Anielę i Bronisława Miller
15.00–O życie wieczne dla +  Heleny Bezda w 5 rocznicę śmierci
19.00–O życie wieczne dla +  Zdzisława Rogosa w 7 rocznicę śmierci