PONIEDZIAŁEK – 15 listopad 2010 r.                                                      
    
6.30–O życie wieczne dla + Leopolda Gac
8.00–Dantis
9.00–1.Za + Aleksandrę Bogaczewicz – greg. 15/30
           2.Za + Mieczysława Duda w 8 rocznicę śmierci oraz + Helenę
18.30–1.O życie wieczne dla + Weroniki Boruch i Damiana Mikuś
             2.Za + Marię Tokarską – greg. 15/30
             3.Za + Cecylię Wojnarowską w 7 rocznicę śmierci
             4.Za + Ryszardę Zarzeczną w rocznicę śmierci oraz + Leopolda

WTOREK – 16 listopad 2010 r.
    
6.30–Intencja dziękczynna za pracę otrzymaną za wstawiennictwem św. Antoniego
           z prośbą o pomyślne zdanie egzaminu na prawo jazdy
8.00–O pokój wieczny dla + Marii
9.00–Za + Aleksandrę Bogaczewicz – greg. 16/30
18.30–1.O Boże błogosławieństwo oraz opiekę świętych aniołów dla Małgorzaty
                w dniu urodzin i imienin.
              2.Za + Andrzeja i Annę Czomko
              3.Za + Marię Tokarską – greg. 16/30
              4.Za + Julię, Karola, Zdzisława i Wiesława.
            
ŚRODA – 17 listopad 2010 r.
    
6.30–O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Heleny
8.00–Za + Aleksandrę Bogaczewicz – greg.17/30
9.00–1.W intencjach czcicieli MB Pocieszenia      
           2.O życie wieczne dla + Salomei Zielińskiej       
18.30–1.O miłosierdzie Boże dla + brata Stanisława w 1 rocznicę śmierci
                 oraz za + ojca Zdzisława w 20 rocznicę śmierci
              2.Za + Stanisława, Stanisławę, Kazimierza i Franciszka.
              3.Za + Marię Tokarską – greg. 17/30    

CZWARTEK – 18 listopad 2010 r.

6.30–O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Heleny
8.00–O miłosierdzie Boże dla + Katarzyny i Franciszka
9.00–Za + Aleksandrę Bogaczewicz – greg. 18/30
18.30–1.Za + Marię Tokarską – greg. 18/30
             2.O królestwo Niebieskie dla + Szczęsnego Zachaczewskiego
             3.Za + Stefanię i Włodzimierza Dutkowskich
             4.Za + zmarłych z rodzin Sióstr z 3 Róży Różańcowej
            
PIĄTEK – 19 listopad 2010 r.

6.30–O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Heleny
8.00–Za + Wiktora i Teklę Wolwowiczów
9.00–Za + Aleksandrę Bogaczewicz – greg. 19/30
18.30–1.Za + siostry z 9 Róży i zmarłych z ich rodzin
             2.Za + Marię Tokarską – greg. 19/30
             3.Za + Zbigniewa Kosteckiego oraz zmarłych rodziców i teściów
             4.Za + Marię i Mariana
                 
SOBOTA – 20 listopad 2010 r.

6.30–Za Parafian
8.00–1.O życie wieczne dla + Cecylii i zmarłych z jej rodziny
           2.Za + Marka.
9.00–Za + Aleksandrę Bogaczewicz – greg. 20/30
18.30–1.Intencja dziękczynna za  wszelkie otrzymane łaski z prośbą
                o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Wspólnoty
                Domowego Kościoła i ich rodzin
              2.Za + Helenę i Michała Dyrkacz
              3.Za + Marię Tokarską – greg. 20/30
              4.O łaskę nieba dla + Jadwigi Czech z domu Jabłońskiej w 20 rocznicę
                  śmierci oraz za  Ryszarda Czecha w 18 rocznicę śmierci

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
– 21 listopad 2010 r.

6.45–O dar nieba dla + Macieja Malinowskiego w 1 rocznicę śmierci
8.00–Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane w życiu małżeńskim łaski
           z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia
           dla Joanny i Wojciecha w 2 rocznicę ślubu
9.15–Za + Aleksandrę Bogaczewicz – greg. 21/30
10.30–Za + Marię Tokarską – greg. 21/30
12.00–Intencja dziękczynna za otrzymane w życiu łaski z prośbą o Boże   
             błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla Marleny Kuderawiec
             w 18 rocznicę urodzin
15.00–Intencja dziękczynna w 5 rocznicę powołania Parafialnego Oddziału Akcji
             Katolickiej
19.00–Za + Mieczysławę Lubieniecką w 6 rocznicę śmierci