PONIEDZIAŁEK – 17 maj 2010 r.
    
6.30–O miłosierdzie Boże dla + Zofii Wojtowicz
8.00–Za + Jadwigę i Stanisława Cecuła
9.00–1.Za + Jana – greg. 17/30
           2.Za + Czesława Borowskiego w 9 rocznicę śmierci
18.30–1.O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w nauce i dorosłym
                życiu dla Małgorzaty w 18 rocznicę urodzin
             2.O miłosierdzie Boże dla + Danuty Wierzbickiej w 11 rocznicę śmierci
               
WTOREK – 18 maj 2010 r.
    
6.30–Za +  Antoniego, Stanisława i Jana Hnat
8.00–Za + Alicję Czyż – intencja od rodziny Jana Czyż
9.00–Za + Jana – greg. 18/30              
18.30–1.Za + Bronisława Wołch w 1 rocznicę śmierci
             2.Za + Władysławę Sowa
             3.Za + Ludwika Mogilany
            
ŚRODA – 19 maj  2010 r.
    
6.30–Za + Karola Paprockiego
8.00-Za + Jana – greg. 19/30
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.Za + Józefa Wańcowicz
             2.Za + Mariannę
             3.O życie wieczne dla + Heleny Szymańskiej – intencja z okazji imienin

CZWARTEK – 20 maj 2010

6.30–O dar życia wiecznego dla + Władysława Rudego
8.00–1.Za + Jana – greg. 20/30
           2.Za + syna Ryszarda w 2 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny
9.00–Za + Wojciecha Koczera w 30 rocznicę śmierci
18.30–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą zdrowie, Boże
               błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla rodziny Wolaninów
                z okazji 20 rocznicy ślubu
              2.Za + Marię Gurgul w 18 rocznicę śmierci
             
PIĄTEK – 21 maj  2010 r.

6.30–Za + Alicję Czyż – intencja od rodziny Zofii Bosowskiej
8.00–O zdrowie i błogosławieństwo Boże w życiu kapłańskim i zakonnym
          dla o. Gwardiana
9.00–1.Za + Jana – greg. 21/30
           2.Intencja dziękczynna za 90 lat życia i otrzymane  łaski z prośbą
               zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia
18.30–1.Za + Jerzego Koczera w 20 rocznicę śmierci
             2.O miłosierdzie Boże dla + Franciszka Bartko

SOBOTA – 22 maj  2010 r.

6.30–Za + Ewę Durczyńską – intencja od brata Grzegorza
8.00–Za + Henryka i Jarosławę Siwiec
9.00–Za + Jana –  (greg. 22/30)
18.30-1.Dantis
             2.Za + Zygmunta w 7 rocznicę śmierci, Teresę w 6 rocznicę śmierci
                i za zmarłych z rodziny
             3.Za + Helenę, Michała i Mariana

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 23 maj 2010 r.                                                                             

6.45–O życie wieczne dla + Elżbiety
8.00–Za + Józefa Lasotę oraz + Michała i Weronikę
9.15–Intencja dziękczynna Janusza Kielara za 58 lat życia i otrzymane  łaski z 
           prośbą zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia
10.30–Rocznica I Komunii świętej
12.00–Za Parafian
15.00–Dantis
19.00–Za + Jana (greg. 23/30)