PONIEDZIAŁEK – 18 październik 2010 r.
   
6.30–Za + Tadeusza Żółkiewicza
8.00–Za + Helenę Wolańską w 2 rocznicę śmierci
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 18/30
18.30–1.Za + Przemysława w 1 rocznicę śmierci
             2.Za + Za + Antoninę Wójcik – greg. 18/30
             3.Za + Antoniego – greg. 18/30
             4.O miłosierdzie Boże dla + Michała, Marii i Marii

WTOREK – 19 październik 2010 r.
   
6.30–Za + Wiktorię Łękawską
8.00–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalsze Boże
           błogosławieństwo i opiekę dla Jana w 80 rocznicę urodzin
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 19/30
18.30–1.Za + Kazimierę Pałys – intencja od wspólnoty Kręgu Biblijnego
             2.Za + Eugenię Podolską w 13 rocznicę śmierci
             3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 19/30
             4.Za + Antoniego – greg. 19/30
           
ŚRODA – 20 październik 2010 r.
   
6.30–Dantis
8.00–Za + Lesława Moryl – greg. 20/30
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ojca Andrzeja w 80 rocznicę
                urodzin oraz o Boże miłosierdzie dla mamy + Anny
             2.O miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla + Janusza w 2 rocznicę śmierci
             3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 20/30
             4.Za + Antoniego – greg. 20/30     

CZWARTEK – 21 październik 2010 r.

6.30–Za + Helenę, Stefana, Jana oraz Mieczysława Prochnickiego w 12 rocznicę śmierci
8.00–Za + Przemysława w 2 rocznicę śmierci i Marka Uruskich
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 21/30     
18.30–1.O życie wieczne dla + Mateusza Bacior i Edwarda Błażejowskiego
              2.Za + Zofię i Mieczysława Gromek
              3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 21/30
              4.Za + Antoniego – greg. 21/30
            
PIĄTEK – 22 październik 2010 r.

6.30–Dantis
8.00–Za + Kazimierza i Stefana – intencja od żony
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 22/30           
 8.30–1.Za + Mieczysława Gontka
            2.Za + rodziców: Helenę i Jana Szarek
            3.Za + Antoniego – greg. 22/30
            4.Za + Antoninę Wójcik – greg. 22/30

SOBOTA – 23 październik 2010 r.

6.30–Za + Elżbietę
8.00–O życie wieczne dla + Marii i Mariana
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 23/30           
18.30–1.O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Małgorzaty i Wojciecha
                 w 30 rocznicę ich ślubu oraz dla ich dzieci
              2.Za + Antoninę Wójcik – greg. 23/30
              3.Za + Antoniego – greg. 23/30
              4.Intencja Pani Barbary Buczek

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 październik 2010 r.

6.45–Za Parafian             
8.00–Za + Antoninę Wójcik – greg. 24/30
9.15–Za + Marcina Markowskiego w dniu imienin
10.30–Intencja dziękczynna Kazimiery i Jana za wszelkie otrzymane
             w małżeństwie łaski w 43 rocznicę ślubu z prośbą o dalsze błogosławieństwo
             Boże i opiekę MB Pocieszenia
12.00–Intencja dziękczynna Zofii i Pawła za wszelkie otrzymane w małżeństwie łaski
              w 40 rocznicę ślubu z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę
              MB Pocieszenia dla całej rodziny      
15.00–Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00–1.Za + Antoniego – greg. 24/30
              2.Za + Lesława Moryl – greg. 24/30