PONIEDZIAŁEK – 20 grudzień 2010 r.                                                     
    
6.30–Za + Zenona w 4 rocznicę śmierci
8.00–O pokój wieczny dla + Michała Florkiewicza – greg. 20/30            
9.00–1.Za + Leokadię Wosachło – greg. 20/30        
           2.Za + Franciszkę, Teofila, Marię, Jana, Teresę i Joannę
18.00–1.Za + Zdzisława Jaremę
             2.Za + Bronisławę, Macieja i wszystkich zmarłych z rodziny Jaklików
             3.O życie wieczne dla + Jadwigi Rogowskiej – intencja od męża Mariana

WTOREK – 21 grudzień 2010 r.
    
6.30–Za Parafian
8.00–O pokój wieczny dla + Michała Florkiewicza – greg. 21/30
9.00–1.Za + Leokadię Wosachło – greg. 21/30
           2.Za + Paulinę Bargiel w 7 rocznicę śmierci
18.00-1.O łaskę nieba dla + Janusza Rudego
            2.Za + Elżbietę i Andrzeja Kilareckich oraz zmarłych z rodziny
            3.Za + Bronisławę , Macieja i wszystkich zmarłych z rodziny Jaklików
         
ŚRODA – 22 grudzień 2010 r.
    
6.30–Za + Alfreda Wasilewskiego w 14 rocznicę śmierci
8.00–1.O łaskę nieba dla + Michała Florkiewicza – greg. 22/30
           2.O miłosierdzie Boże dla + Janiny, Franciszka, Bronisława i Jana
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia    
18.00–1.O błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha Świętego dla Karoliny
                 w 19 rocznicę urodzin
              2.Za + Leokadię Wosachło – greg. 22/30
              3.O miłosierdzie Boże dla + Barbary w 7 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 23 grudzień 2010 r.

6.30–Za + Elżbietę
8.00–1.Za + Wiktorię, Józefa Daszyk oraz Marię, Michała i Józefa Piotrowskich
           2.Za + Zofię i Feliksa Sobolak
9.00–Za + Leokadię Wosachło – greg. 23/30            
18.00–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże  
                błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla Sióstr z 10 Róży i ich rodzin
              2.Za + Michała Florkiewicza – greg. 23/30
              3.O łaskę nieba dla  + Marii, Małgorzaty, Eugenii, Adama i Jana
                          
PIĄTEK – 24 grudzień 2010 r. – Wigilia Bożego Narodzenia

6.30–Za + Michała Florkiewicza – greg. 24/30
8.00–Za + rodziców: Marię i Franciszka Sobolak
9.00–1.Za + Leokadię Wosachło – greg. 24/30
           2.Za + Adama, Stefanię i Andrzeja
24.00–1.W intencji dobrodziejów
             2.Za + Aleksandra Haducha (M)
             3.O życie wieczne dla + Adama

SOBOTA – 25 grudzień 2010 r. – Boże Narodzenie

6.45–O dar nieba dla +  Michała Florkiewicza – greg. 25/30
8.00–O dar nieba dla + Janiny i Mieczysława Cieślak
9.15–O życie wieczne dla + rodziców: Antoninę i Wawrzyńca Haduchów
10.30–O dar nieba dla + Leokadii Wosachło – greg. 25/30
12.00–1.Za Parafian
             2.Intencja dziękczynna Panu Bogu za wszelkie otrzymane w życiu
                 małżeńskim łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
                 MB Pocieszenia dla Kazimiery i Jerzego w 45 rocznicę ślubu
15.00–O życie wieczne dla + Apolonii i Aleksandra Mirosławów
19.00-O życie wieczne dla + Stanisława i zmarłych z rodziny
       
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 26 grudzień 2010 r.

6.45–O dar nieba dla +  Michała Florkiewicza – greg. 26/30
8.00–O dar nieba dla + Leokadii Wosachło – greg. 26/30
9.15–O życie wieczne dla + Adama
10.30–Za + Helenę w 18 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
12.00–W intencji Dzieci przyjmujących sakrament Chrztu świętego          
15.00–Jubileuszowa Msza Małżeństw
19.00-Intencja III Zakonu Franciszkańskiego