PONIEDZIAŁEK – 27 grudzień 2010 r.                                                     
   
6.30–Za + Zbigniewa Popko w 17 r. śmierci oraz za + rodziców: Janinę i Michała
8.00–1.O pokój wieczny dla + Michała Florkiewicza – greg. 27/30       
          2.Za + Monikę Bukład w 1 rocznicę śmierci
9.00–1.Za + Leokadię Wosachło – greg. 27/30       
          2.Za + Stanisławę Kielar w 27 rocznicę śmierci
          3.Za + Salomeę Zielińską
18.30–Za + rodziców: Annę i Jana           

WTOREK – 28 grudzień 2010 r.
   
6.30–1.Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o Boże           
              błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia dla Marty, Edwarda i Dominika
           2.Za + Jadwigę Rogowską – od koleżanek córki z pracy
8.00–O pokój wieczny dla + Michała Florkiewicza – greg. 28/30
9.00–1.Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane w życiu małżeńskim łaski
              z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla
              Danuty i Adama w  50 rocznicę ślubu
           2.Za + Leokadię Wosachło – greg. 28/30
           3.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
               i opiekę MB Pocieszenia dla Aleksandry w 19 rocznicę urodzin
18.30–1.O łaskę nieba dla + córki Ireny Suchowieckiej w 8 rocznicę śmierci
                 Extra – Za Parafian
        
ŚRODA – 29 grudzień 2010 r.
   
6.30–1.Za + Michała Florkiewicza – greg. 29/30
           2.O zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę MB Pocieszenia dla całej
               rodziny
           3.Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski w 2010 roku
8.00–1.Za + Bronisława, Jadwigę, Władysława, Stanisława i Jana Daszyk
           2.Za + Mariana Władysława Golczyk w 1 rocznicę śmierci
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia   
18.30–Za + Leokadię Wosachło – greg. 29/30
             Extra – Za Parafian

CZWARTEK – 30 grudzień 2010 r.

6.30–1.Za + Eudokię i Władysława Myćka
           2.W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00–1.Za + Michała Florkiewicza – greg. 30/30
           2.Za + Annę i Józefa Janik
9.00–1.Za + Leokadię Wosachło – greg. 30/30       
           2.Za + Franciszka w 30 rocznicę śmierci, Wiktorię, Marię i Stefanię   
18.30–Za + Mieczysława Daniło w 11 rocznicę śmierci
                         
PIĄTEK – 31 grudzień 2010 r.

6.30–Za + dusze w czyśćcu cierpiące
8.00–Za + Franciszka, Janinę, Bronisława i Ewę
9.00–Za + Jerzego i zmarłych z rodziny
17.00–1.Intencja dziękczynna za kończący się rok 2010
             2.Intencja dziękczynna za łaski otrzymane w mijającym roku z prośbą
                o opiekę i Bożą pomoc dla wspólnoty klasztornej w Nowym Roku
             3.O życie wieczne dla + Adama w 6 rocznicę śmierci
             4.Za + Zdzisława Jaremę

SOBOTA – 1 styczeń  2011 r.Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

6.45–O dar nieba dla +  Stanisławy Kwater – greg. 1/30
8.00–O dar nieba dla + Danuty Fiala – greg. 1/30
9.15–O życie wieczne dla + Marianny Belczyk – greg. 1/30
10.30–O dar nieba dla + Janiny Krajnik w 1 rocznicę śmierci
12.00–1.Za Parafian            
15.00–1.Za + Kazimierza Kucharskiego oraz + Józefa
             2.Za + Eugeniusza Lenar w 12 rocznicę śmierci
19.00–O życie wieczne dla + Stanisława Kubit – greg. 1/30
      
NIEDZIELA – 2 styczeń 2011 r.Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

6.45–O dar nieba dla +  Stanisławy Kwater – greg. 1/30
8.00–O dar nieba dla + Danuty Fiala – greg. 1/30
9.15–O życie wieczne dla + Marianny Belczyk – greg. 1/30
10.30–Za + Weronikę i Piotra Mateja
12.00–Za Parafian
15.00–Intencja dziękczynna Panu Bogu za wszelkie otrzymane w życiu
             małżeńskim łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
             MB Pocieszenia dla Magdaleny i Piotra w 2 rocznicę ślubu
19.00–O życie wieczne dla + Stanisława Kubit – greg. 2/30