PONIEDZIAŁEK – 26 kwiecień 2010 r.
   
6.30–Intencja dziękczynna Stanisławy i Józefa za wszelkie otrzymane
          w małżeństwie łaski w 40 rocznicę ślubu z prośbą o błogosławieństwo
          Boże i opiekę MBP na dalsze lata życia dla całej rodziny
8.00–Za + Ewę i Stefana – greg. 24/30
9.00–O dobre owoce Nadzwyczajnej Kapituły Prowincjalnej
18.30–1.Za + Leszka
             2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 24/30
                             
WTOREK – 27 Kwiecień 2010 r.                                                                                                                                      

6.30–Intencja dziękczynna Barbary i Wiesława za wszelkie otrzymane
          w małżeństwie łaski w 45 rocznicę ślubu z prośbą o błogosławieństwo
          Boże i opiekę MBP na dalsze lata życia dla całej rodziny
8.00–Za + Marię i Jana
9.00–O życie wieczne dla + Marcina  Markowskiego
18.30–1.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 25/30
             2.Za + Ewę i Stefana – greg. 25/30

ŚRODA – 28 kwiecień  2010 r.
   
6.30–O światło i dary Ducha Świętego oraz pomyślne zdanie egzaminów
          dla Tomasz i Łukasza
8.00–Intencja dziękczynna Pawła za przeżyte 41 lat z prośbą o dalsze
          błogosławieństwo Boże i codzienne łaski
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.Intencja dziękczynna Wandy i Bolesława za wszelkie otrzymane
               w małżeństwie łaski w 25 rocznicę ślubu z prośbą o błogosławieństwo
               Boże i opiekę MBP na dalsze lata życia
             2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 26/30
             3.Za +  Ewę i Stefana – greg. 26/30

CZWARTEK – 29 kwiecień 2010 r.

6.30–Za + Edwarda Kot w 4 rocznicę śmierci        
8.00–Za + Ewę i Stefana – greg. 27/30
9.00–O Boże Miłosierdzie dla + Anny Musiał
18.30–1.Prośba do MB Królowej Polski i św. Katarzyny ze Sieny o wierność
                Bogu i Jego przykazaniom w naszej Ojczyźnie
              2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 27/30
              3.Prośba przez wstawiennictwo św. Katarzyny ze Sieny o potrzebne
                  łaski dla sióstr 10 róży i ich rodzin
             
PIĄTEK – 30 kwiecień  2010 r.

6.30–O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz pomyślne zdanie
           matury dla Agnieszki 
8.00–Za + Bronisławę, Stanisława i Józefa Przystaś
9.00–Za + Stanisławę
18.30–1.Za + Zofię, Władysławę, Katarzynę i Józefa
             2.Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 28/30
             3.Za + Ewę i Stefana – greg. 28/30

SOBOTA – 01 maj  2010 r.

6.30–Za + Jana (greg. 1/30)
8.00–Za + Janinę Krajnik
9.00–Za + Rycerstwo Niepokalanej
18.30–1.Za + Stanisława Skórskiego
             2.Za + Zofię i Stefana Culak (greg. 29/30)
             3.Za + Ewę i Stefana (greg. 29/30)

V NIEDZIELA  WIELKANOCNA – 02 maj 2010 r.

6.45–Intencja dziękczynna w 20 rocznicę ślubu za otrzymane w małżeństwie
           łaski z prośbą o dalsze potrzebne łaski dla Aliny i Krzysztofa
8.00–Za + Ewę i Stefana – greg. 30/30
9.15–Za + Zofię i Stefana Culak – greg. 30/30
10.30–Za + Krystynę i Henryka
12.00–Za Parafian
15.00–Za + Jana (greg. 2/30)
19.00–Za + Tadeusz Stróżowskiego – intencja od sąsiadów z klatki