PONIEDZIAŁEK – 31 maj 2010 r.
    
6.30–Za + Adama Skalickiego w 22 rocznicę śmierci
8.00–Za + Grażynę Lisowską – intencja od koleżanek z Gminnego Ośrodka
           Pomocy Społecznej
9.00–Intencja dziękczynna za powołanie i dar kapłaństwa z prośbą
           o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Krzysztofa
           z okazji rocznicy Mszy prymicyjnej
18.30–1.O błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
                dla Hani z okazji Urodzin
             2.Za + Helenę, Wawrzyńca i Jana
             3.O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla uczestników
                 majówek przy kapliczce przy ulicy Podgórze
               
WTOREK – 1 czerwiec 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                6.30–Za + Zdzisława Beksińskiego – intencja od pracowników Muzeum
8.00–Za + Janinę Krajnik
9.00–Za + Almę Bekierską – greg. 1/30
18.30–1.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mateusza i Karoliny z okazji
                 Dnia Dziecka
              2.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże   
                  błogosławieństwo i wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy
                  dla Marii i Bolesława
              3.Za + Edwarda Wojtoń – intencja od  sąsiadów
            
ŚRODA – 2 czerwiec  2010 r.
    
6.30–1.Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu
              i zmarłych z FZŚ
           2.Za Parafian
8.00–Za + Zdzisława Beksińskiego – greg. 2/30
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Za + Almę Bekierską – greg. 2/30
             2.Za + Ludwika Hajduk w 1 rocznicę śmierci
             3.O życie wieczne dla + Grażyny Lisowskiej – intencja od sąsiadów

CZWARTEK – 3 czerwiec 2010 r – BOŻE CIAŁO

6.45–Za + Zdzisława Beksińskiego – greg. 3/30
8.00–Za + Almę Bekierską – greg. 3/30
9.00–Za + Władysławę Sawa
10.00–Za Parafian
15.00–Za + Macieja Błażejowskiego w 1 rocznicę śmierci
19.00–Za + Mariana w 3 rocznicę śmierci               
             
PIĄTEK – 4 czerwiec  2010 r. – Pierwszy Piątek Miesiąca

6.30–Za + Zdzisława Beksińskiego – greg. 4/30
8.00–Za + Almę Bekierską – greg. 4/30
9.00–Intencja dziękczynna za szczęśliwą operację oka
17.00–O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sióstr z 9 Róży i ich rodzin
18.30–1.Za + Piotra Bogaczewicza w 11 rocznicę śmierci
             2.O łaskę nieba dla + rodziców: Antoniny i Franciszka w rocznice
                 śmierci

SOBOTA – 5 czerwiec  2010 r.

6.30–Za + Zdzisława Beksińskiego – greg. 5/30
8.00–Za + Almę Bekierską – greg. 5/30
9.00–1.Dantis
           2.Intencja Jubileuszowa Zespołu Szkół nr 1.
18.30–1.O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty
                z okazji Urodzin
              2.Za + Przemysława Czekańskiego

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 czerwiec 2010 r.                                                                       

6.45–Za + Zdzisława Beksińskiego – greg. 6/30
8.00–Za + Almę Bekierską – greg. 6/30
9.15–1.O życie wieczne dla + Jerzego Keck
            2.Za + Ryszarda – intencja od kolegów i koleżanek z klasy
10.30–O miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Aleksandra Haduch
12.00–O błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski potrzebne w życiu zakonnym
              i pracy  misyjnej dla o. Andrzeja Wanata w 12 rocznicę święceń   
              kapłańskich
15.00–Za + Mieczysława Pietruszczaka w 2 rocznicę śmierci
19.00–Za + Jadwigę i Mariana