Bazylika świętego Piotra to dla katolików szczególne miejsce. Tu właśnie w sobotę 20 listopada br. rozpocznie się konsystorz pod przewodnictwem Benedykta XVI. Insygnia kardynalskie otrzyma wtedy 24 mianowanych przez papieża purpuratów, m.in.metropolita warszawski Kazimierz Nycz.Nominacje kardynalskie otrzymali 20 października m.in. prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds.Duchowieństwa Mauro Piacenza, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Jedności Chrześcijan Kurt Koch, koptyjski patriarcha Aleksandrii w Egipcie Antonios Naguib, szef Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej Velasio De Paolis, arcybiskup Palermo Paolo Romeo, arcybiskup Waszyngtonu Donald William Wuerl oraz arcybiskup Monachium Reinhard Marx.Ponadto za szczególne zasługi dla Kościoła papież mianował kardynałami czterech hierarchów, którzy ukończyli 80 lat, a zatem nie mogą brać udziału w konklawe.