Franciszkański misjonarz Ojciec Adrian Zudin, Polak pochodzący z Kazachstanu, a pracujący obecnie wśród katolików w Rosji w Obwodzie Kalingradzkim w mieście Czerniachowsku i Oziorsku, oraz wśród Polonii, głównie przybyłej z Kazachstanu odwiedził naszą Wspólnotę Parafialną w niedzielę 21.10.Br. Ojciec Adrian głosił kazania, dzieląc się z nami swoim duszpasterskim doświadczeniem związanym z pracą na terenie gdzie dane mu jest posługiwać.Po mszach świętych zbierał dobrowolne ofiary, które były wsparciem aktualnych potrzeb prowadzonej przez O. Adriana pracy misyjnej.