Niedziela 30 maja br. – dzień Uroczystości Najświętszej Trójcy  to dzień, w którym podczas Mszy św. o godz. 12.00 razem ze zgromadzonymi wiernymi  obchodziliśmy Jubileusz 25-ciu lat życia zakonnego siostry Małgorzaty Schmidt. Dobrze znamy S.Małgorzatę jak również ogrom dobra mozolnie wypracowywanego dla innych ( młodzieży i dzieci) na katechezie lub przyklasztornej świetlicy. To jest to co widoczne. Jest jeszcze inne bogactwo wypracowywane w wymiarze duchowego trudu, zmagania, które zapoczątkowane zostało wybraniem zakonnej drogi życia. Za jedno i drugie dziękowaliśmy w czasie Mszy św. składając Siostrze Jubilatce dar modlitwy, gdyż on zawsze winien poprzedzać wszystkie. Mszy św. przewodniczył O. Jacek Wójtowicz z Krakowa natomiast Słowo Boże wygłosił ks. Mariusz Mul z Przemyśla. Odnosząc się do uroczystości jubileuszu Ks. Mariusz podkreślił w odniesieniu do słów Jana Pawła II przedziwny, tajemniczy wręcz dar powołania, do którego Bóg wzywa oczekując odpowiedzi.