Duszpasterska wizyta czyli kolęda jest dobrą okazją do lepszego poznania parafian.Stwarza także możliwość  zaangażowania ich w życie Kościoła.Wierni potrzebują tego spotkania,to ważny element ich życia religijnego.Nie wszyscy chcą rozmawiać o swoich sprawach,lecz pamiętać należy,że najważniejsze podczas kolędy jest błogosławieństwo Boże i modlitwa.Wizyta duszpasterska,czyli kolęda,ma charakter religijny.