W pierwszą niedzielę Adwentu – 28 listopada r. Kościół w Polsce rozpocznie realizację trzyletniego programu duszpasterskiego.Jego hasło brzmi: „Kościół domem i szkołą komunii”.Wraz z początkiem nowego roku liturgicznego rusza 3-letni program duszpasterski pod hasłem Kościół domem i szkołą komunii Wśród głównych celów, jakie stawia sobie Kościół w Polsce, przyjmując taki właśnie program, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wymienia: odkrywanie i pogłębienie duchowości komunii, odnowę i wzmocnienie różnorodnych „struktur komunijnych” Kościoła, w tym uczestnictwa świeckich w diecezjalnych radach duszpasterskich czy w radach parafialnych, a wreszcie krzewienie „duchowości komunii”, wobec coraz bardziej atomizującego się świata.Pierwszy rok trzyletniego programu koncentrować się będzie wokół tematu: „W komunii z Bogiem”.Obecnie istotnym zadaniem Kościoła w Polsce jest odbudowanie wrażliwości na więź z Bogiem.